Akik

Akik

Uyumlu Olduğu Burçlar
10Kasım

3 ila 4. Yüzyıllarda Sicilya’da bulunan Achates nehrinin kıyılarında dolaşırken bu taşı keşfeden Yunanlı bir filozof olan Theophrastus ona nehrin ismini vermiştir. Akik taşı, tüm medeneniyetlerde ilgi görmekle birlikte öne çıkan Bizans döneminde yemek takımları ve Osmanlı’da da tılsımlarda dahil olmak üzere çeşitli şekillerde kullanımı göze çarpmaktadır.. Kutsal kitapta adı geçen taşlardan biridir. Aynı zaman da Hatem-ül Enbiya Muhammed Resulullah (s.a.a)’ın kullandığı taşlardan biridir daha önce yayınlanan kitabımdan ayrıntılarına ulaşılabilir. İslam alemi için özel bir yer edinmesinin yegane sebebi bu olmakla beraber Resulullah (s.a.a) akik taşı kullanması Kur’an-ı Kerim’de adı geçmeyen diğer taşların kullanımına da bir nevi cevaz vermiştir.
Akik Taşı Genel Özellikleri
Diğer İsimleri : Akik, Yemen Taşı
Sertliği : 6,5 - 7
Özgül Ağırlığı : 2,57 - 2,65
Kimyasal Grubu : Silikat
Yapısal Görünümü : Yarısaydam, saydam veya opak.
Parlaklığı : Donuk camsı, yağımsı.
Kimyasal Formülü : SiO² + Al, Ca, Fe, Mg, Mn.
Alt Türleri : Mavi Akik, Kırmızı Akik, Yosunlu Akik, Oniks
Uyumlu Olduğu Element :Toprak.
Uyumlu Olduğu Çakra :Gırtlak, güneş sinirağı, kök, altkarın.
Uyumlu Olduğu Burç :İkizler (Kırmızı ve Yosunlu Akik), Boğa, Yengeç, Oğlak, Kova
Rengi : Bir merkezden yayılan kuşaklarda farklı renkler olarak kendini gösterir. Kırmızı, gri, beyaz, mavi, kahverengi, yeşil.
Sembolü Olduğu Hususlar : İletişim, duygusal, bedensel ve eterik bedenler.
Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Türkiye-Ankara, Çin, İtalya, Madagaskar, Meksika, Mısır, Almanya, Hindistan, Brezilya ve Uruguay.
Akik özellikleri
Taşıyan kişiyi tehlikelerden korur.
Uykusuzluk, karabasan, korkaklık ve nazara karşı etkilidir.
Gerçekleri fark etmeyi sağlar.
Stres ve gerginliği ortadan kaldırır.
Cesaretin artmasını sağlar.
Kişinin sosyalleşmesini ve uyum sağlamasına yardımcı olur.
Vücuttaki fazla ve negatif enerjiyi boşalmayı sağlar.
Bedeni güçlendirerek, lenflerin sirkülasyonunu sağlar.
Kendisini taşıyan kişiye güç, keyif ve iyimserlik hissi verir.
Bu taşı taşıyan çocukları olumsuz düşünceden, duygulardan ve münakaşalardan uzaklaşmanızı sağlar.
Negatif enerjiyi ortadan kaldırarak, tükenmiş olan cesareti toparlamayı sağlar.
Öz güveni artırır.