Enerji ve Şifa Kanalları

Enerji ve Şifa Kanalları

22Aralık

Günümüzde Enerji Şifa neredeyse kaybolmuş bir sanat haline gelmiştir. Tecrübemizle, geleneksel iyileşme yöntemlerinin, fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal olan her seviyedeki daha derin altta yatan enerjileri fark etmeden veya anlamadan, sadece fiziksel yaşam seviyelerini iyileştirmeye odaklandığımızı fark ettim. Oysaki bütünsel bir yaklaşım içerisinde olmalıyız.

Bununla birlikte “Yeni Dünya” nın benimsediği “Enerji Dünyası” yaklaşımında neleri kullanıp kullanmadığımızın ( renkler, kokular, kristaller) insanların refahı ve taleplerine göre sorumluluk alıp almadıklarını ön plana çıkarmanın öneminin altı çizilmelidir.

İnsanın özü, özünüz, sadece kendini sınırlayan, kendini yenileyen ve yeniden canlandıracak nihai kapasiteye sahip harika bir şeydir:

Farkındalığınız,

Düşünceleriniz,

Duygularınız,

Gerçek ise;

İnsanların, iyileşme sürecinin önemli bir parçası olarak enerjiyle yeniden şarj edilmesi gerekir. Temel enerji şifasının varlığınızın enerji seviyesinde çalışan “ Chi” yani yaşam enerjisidir. Bu nedenle her şey chi desenlerinden oluştuğundan onunla çalışmak, fiziksel, zihinsel, duygusal ve ruhsal seviyenizi doğrudan etkilediğinden, bunun bütüncül ve olağan doğal yaklaşımı kastettiğini söylemeye gerek yoktur.

Enerji iyileştirme çalışmaları, öncelikle fiziksel bedeninizdeki ve etrafınızdaki iki farklı enerji alanını etkiler. Vücudunuzu çevreleyen bazı hassas insanların tüm güzel renkleri ile görebileceği bir enerji alanıdır ve buna aura deriz.

İkincisi, başınızın en üstünden başlayarak, omurganızdan devam eden çakralar denilen yedi eşit aralıklı enerji spirali vardır. Önemli olan şey bu iki enerji alanın denge ve uyum içerisinde olmasıdır.

İçsel çatışma ( mesela bir yanınız yaşamak isterken diğer yanınız ise sizi hasta edebilir.) karşısında iyi bir karar almak, ne gerekiyorsa yapmak için harekete geçmek zor olabilir.

Zaten her şeyin enerji olduğunu biliyorsunuz, bu yüzden kesinlikle gözle görülebilir her şey, gözle görülür bir frekansta insan gözünün “görünmezine” titreşiyor.

Şimdi kendi özünüze yönelebilir, frekanslara dokunup hayatındaki bir çok şeyi etkileyebilecek, nasıl olacağını deneyimleyebileceksin. Herkes bunu yapabilir . Kendi başınıza kendiniz için ve ya başkaları için mevcut olan bir çok enerji yönteminden birini veya daha fazlasını kullanmayı seçebilirsiniz.