+ 90 531 203 86 88
ZÜMRÜT
Eskiden Mısırda hamile kadınların düşük yapmaması için kullanılmıştır. Perulular ise zümrütü yararlı gücünden olayı ulusal taş kabul ederler. Çeşitli kültürlerin 6 bin yıllık geleneksel inancına göre zümrüt; ölümsüzlüğün sembolüdür. Yararlı etkisini arttı
Last Update : 2017-08-10 22:08:54    Date : 2017-08-10 22:08:54    View : 1107  

 

 ZÜMRÜT

Yunan mitolojisinde Hermes, Venüs için böyle bir tablet oluşturur. Mısırlılar, Thoth'un böyle bir tablete sahip olduğunu söyler. Müslüman yazarlar, Levh-i Mahfuz'un (olan ve olacak herşeyin yazıldığı ilahi levhanın) zümrütten olduğunu belirtirler. Hz. Musa'nın "On Emir" adlı ilahi kuralları zümrüt tablete yazılmış halde tur dağından halka söylenir.

 

Zümrüte kimi yerlerde Koşulsuz Aşk Taşı da denilmektedir. Sevgililerin birbirine verebilecekleri en iyi armağan olarak görülür.

Zümrüt Tabletler, ya da diğer adıyla “Hermetika”, eski Yunanlılar'ca Hermes Trismegustus olarak adlandırılan Hermes Trismegistus'un öğretisine ait kimi metinlerin eski Yunanca ve Latince yazılmış eldeki parçaları bütününe verilen addır.

 

Bunlar, Antik Mısır'da kutsal alfabeyle yazılmış orijinal kayıtların farklı yazı biçimlerine çevrilmiş kopyalarının kısmen eski Yunanca'ya ve Latinceye çevrilmiş bölük pörçük parçalarından oluşurlar. Bu metinlerin İskenderiye yangınından ve bağnazların ellerinden kurtulabilmiş kısımlarındaki bilgilerin de, hem çeviriler sırasında hem de başka nedenlerle bir miktar anlam kaybına uğradıkları sanılmaktadır. İskenderiye Kütüphanesi'nin 5. yüzyılda Kilise tarafından yönlendirilen yıkımından sonra bu metinlerdeki bilgilerin günümüze dek korunabilmasinde, Pisagor, Platon ve eski Yunanlı yazarlar kadar, Ortadoğu'daki ezoterikekollerin de büyük katkısı olmuştur. Ortadoğu'da korunan hermetik bilgiler Avrupa'ya özellikle Floransa yoluyla aktarılmış olup Kilise'nin tüm çabalarına rağmen Avrupa'da yayılmayı başarmıştır.

 

Timothy Freke ve Peter Gandy, Hermetika üzerine yazdıkları kitaplarında konuya ilişkin olarak şu açıklamayı yaparlar: “İskenderiye Kütüphanesi'nin 5. yüzyılda Vatikan'ca yönlendirilen yıkımından sonra, hermetika'ya ait metinlerin bir kısmı Ortadoğu'ya taşınarak Arapça'ya çevrildi. Bu bilgilerin bugüne dek korunabilmesinde Pisagor, Platon, eski Yunanlı yazarlar ve Gnostikler kadar bu metinleri Ortadoğu'ya aktaran Zerdüştçülük rahiplerinin ve Harran'daki Sâbiîler'in büyük rolü olmuştur. Sufilik bu metinlerden hayli yararlanmıştır. Ortadoğu'da korunan bu bilgiler Avrupa'ya özellikle Floransa yoluyla aktarılmış ve Vatikan'ın tüm müdahalelerine rağmen Avrupa'da yayılarak rönesansın oluşmasınason derece önemli bir katkıda bulunmuştur.” Kopernik, Newton gibi, dönemin birçok bilgininin bu Hermetik bilgilerden faydalandıkları veya esinlendikleri ileri sürülür.

 

Hermetika, günümüzdeki haliyle şu metinlerden oluşur:

 

Öğretiler Bütünü (Corpus Hermeticum): Poimandres'in (Pymander) on dört vaazdan oluşmuş derlemesidir.

 

Mükemmel Vaiz: Asclepius'a hitap edilen metinlerden oluşur; bu Latince metinlerin orijinal hali olan Yunanca versiyonu halen kayıptır.

 

Hıristiyanlığın erken dönemindeki Hıristiyan rahiplerin yazdıkları metinlerdeki alıntılardan ibaret olan yirmibeş parça. Fakat Hıristiyan rahiplerin bu alıntıları yaparken sansürden geçirerek alıntıladıkları sanılmaktadır.

 

Yine bu dönemde yaşamış bulunan üç yazara ait üç metin: Bu yazarlar Zosimus, Fulgentius ve Iamblikos'tur (Jamblique).

 

John Stobaeus'un (5. ve 6. yüzyıl) yirmiyedi metni.

 

Bu metinlerden “Alemin Bakiresi” adıyla bilinen kısım, Horus ile İsis arasındaki diyaloglardan oluşur ki, Hermetizm'in temel ilkeleri bu kısımda açıklanır.

 

Hermetika'daki dizelerden birkaçı şunlardır:

 

"Haydi dinleyin çamurdan insanlar!

Bir an düşün,

nasıl oluştuğunu ana rahminde.

Aklına getir o usta işçiliği

ve ara o sanatçıyı,

böyle güzel bir görüntüye şekil veren.

Kim çizdi göz yuvalarını?

Kim açtı burun deliklerini, kulaklarını ve ağzını?

Kim uzattı sinirlerini ve sıkıca bağladı?

Kim yaptı kemiklerini

ve etini deriyle örttü?

Kim ayırdı parmaklarını

ve düzleştirdi tabanlarını?

Kim hazırladı kalbini

ve boşluklar bıraktı ciğerlerinde?

Kim görünür kıldı güzelliğini

ve sakladı bağırsaklarını içeride?

Kaç çeşit beceri kullanıldı

ve kaçtane sanat eseri yaratıldı

oluşturmak için bir insanı?

“(...) Gözlerinle görmek için O'nu,

mükemmel düzenine bak evrenin;

algıladığın her şeyi yöneten

zorunlu yasalara ve

olan ve olacak olan her şeyin

mükemmelliğine bak!

Uzayda kendine verilen yerde dolaşır her yıldız.

Niçin bütün yıldızlar aynı yolu izlemezler?

Her birinin yerini tayin eden kimdir?

Bunların yapımcısı ve sahibi olmalıdır birisi.

Mümkün değildir tesadüfen ortaya çıkmaları.

Düzen tümüyle yaratılmış olmalıdır mutlaka.

Ölçüye sığmayan sadece

ortaya çıkandır ‘tesadüfen'."

 

Zümrüt Genel Özellikleri

 

Diğer İsimleri : Zümrüt, Aşk Taşı

 

Sertliği : 7,5 - 8

 

Özgül Ağırlığı : 2,68 - 2,73

 

Kimyasal Grubu : Oxides

 

Yapısal Görünümü : Saydam, yarısaydam

 

Parlaklığı : Camsı

 

Kimyasal Formülü : Be3 Al2 SiO6

 

Uyumlu Olduğu Unsur : Hava

 

Uyumlu Olduğu Şakra : Kalp

 

Uyumlu Olduğu Burç : Boğa, İkizler, Yengeç, Başak

 

Rengi : Yeşil veya Koyu Yeşil (Nil Rengi)

 

Sembolü Olduğu Hususlar : Sevgi, Bilgelik, Ölümsüzlük, Bereket ve Aşk.

 

Çıkarıldığı Başlıca Ülkeler : Kolombiya, Zambiya (En Değerlisi), Avusturalya, Brezilya, Pakistan, Afrika, Hindistan, Mısır, Rusya ve USA.

Eskiden Mısırda hamile kadınların düşük yapmaması için kullanılmıştır. Perulular ise zümrütü yararlı gücünden olayı ulusal taş kabul ederler. Çeşitli kültürlerin 6 bin yıllık geleneksel inancına göre zümrüt; ölümsüzlüğün sembolüdür. Yararlı etkisini arttırmak için gümüş veya bakır ile birlikte, takım halinde kullanılması gerekir. Zümrüt taşının faydalarından bazıları şunlardır:

 

 • Bağışıklı sistemini, sinir sistemini kalbi, ciğerleri ve böbreği kuvvetlendirir.
 • Arkadaşlık, evlilik ve aile bağlarını güçlendirir.
 • Başarı ve doyum duygularını belirginleştirir, yetersizlik duygusundan kurtarır ve yaşama karşı duyulan minnet duygusunu güçlendirir.
 • Kişiye sevgi duygusu verir, yaşama sevincini arttırır.
 • Beden, ruh ve zihin için tonik vazifesi görür. Kuvvetli bir duygusal dengeleyicidir.
 • Bolluk, sevgi, iyilik, sakinlik, denge ve sabır unsurlarını içerir.
 • Öğrenmeyi kolaylaştır, negatif enerjiyi atar.
 • Hem kendimizi hem başkalarını koşulsuz sevmemizi sağlar.
 • Anlayış ve algılama gücünü arttırır.
 • Duygusal karışıklık ve tramvaları giderir.
 • Kutsal anne ve kutsal kadın enerjilerini verir.
 • Görme gücünü arttırır, göz hastalıklarından korur.
 • Büyülere karşı koruyucu kabul edilmiştir.
 • Sanat ve edebiyat için ilham verir.
 • İçimizdeki saflığı korur.
 • Hitabet gücünü arttırır.
 • İş hayatında başarılı olmaya yardım eder.
 • Korkulu durumlar karşısında cesaret verir.
 • Yılan ısırıklarını tedavi eder.
 • Açık kalplilik ve dürüstlüğü sağlar.
Aktif Kullanıcılar : 4